Instant herbal tea 7F Plus - Nong Lam Food
 • tra-thao-moc-7F-Plus_(1).jpg
 • tra-thao-moc-7F-Plus_(2).jpg
 • tra-thao-moc-7F-Plus_(4)1.jpg
 • tra-thao-moc-7F-Plus_(5).jpg
 • tra-thao-moc-7F-Plus_(6).jpg

Instant herbal tea 7F+


Tea 7f + - Nong Lam Food - Nong Lam Food Co., Ltd. - Health care Detoxification - sedative - fat reduction - good for health

Instruction: Put a sachet in a cup, add 100 mL of boiling water, wait for 5 minute to infuse and the tea is ready to serve.

Ingredients and functions:

 • Reishi mushroom: healthier liver, detoxification, blood pressure balance, cancer prevention
 • Pomelo peel: weight loss, fat loss, cholesterol reduction, anti-diabetic, sore throat alleviation
 • Angelica root: good for blood, anti-asthenic effect
 • Asteroideae flower: sedative effect, improved sleep
 • Adenosma cacruleum: detoxification, sedative effect, improve liver function, improved digestion, uretic
 • Sophora japonica Linn: anti-inflammation, fat loss, anti-aging
 • Stevia: blood pressure balance, fat loss

Store in dry place. Avoid direct sunlight

Updating...
Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.