• oi-say-deo-nong-lam-food-tui-75g.jpg
  • oi-say-deo-nong-lam-food-tui-75g-202001200753286002.jpg
  • oi-say-deo-nong-lam-food-tui-75g-202001200753288264.jpg
  • oi-say-deo-nong-lam-food-tui-75g-202001200753291426.jpg
  • oi-say-deo-nong-lam-food-tui-75g-202001200753294197.jpg

Dried Guava 75g

Categories: Dried guava

Product Code: ODN75


Dried guava is processed following a procedure developed from research projects at Nong Lam University – Ho Chi Minh City
Dried guava is processed following a procedure developed from research projects at Nong Lam University – Ho Chi Minh City. The processing is carefully controlled to generate safe and delicious products and also to preserve the valuable bioactive components naturally present in the raw material.
Updating...
Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.