Nong Lam Food JSC

Vision

28-05-2018

Promote Vietnamese food to the World

Mission

28-05-2018

Process and provide healthier products that also keep up with the consumers modern-life needs

Core values

28-05-2018

Passion to serve, Creativity, Love - espect - understanding

Introduction

28-05-2018

A trusted manufacturer of dried fruits and nuts and a trader of other food products from Vietnam

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.